กลยุทธ์

Data driven

Data driven ในด้านการตลาดมีประโยชน์และแนวทางอย่างไร

“Data-driven” หมายถึง “การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในการบริหารงานและการวางแผนทางการตลาด และเอามาวิเคราะห์เพื่อวัดผลและปรับแผนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถทำกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

CTA

Call To Action (CTA) กับความสำคัญในการกระตุ้นความสนใจ

Call to Action (CTA) คือ ปุ่มสำหรับคลิกเข้าไป มักถูกใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น บทความบนเว็บไซต์,แบนเนอร์เว็บไซต์ , email marketing , โฆษณา, โพสต์บน Social Media วิดีโอ, หรือคอนเทนต์การตลาดอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

กลยุทธ์ Interactive

Interactive Marketing กลยุทธ์การตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วม

Interactive Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดและมีความน่าสนใจ เป้าหมายของ Interactive Marketing คือการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างประทับใจและน่าสนใจของลูกค้า