10 เทรนด์การตลาดที่ต้องรู้สำหรับปี 2024 จาก Forbes

แนวโน้มการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ ปี การพัฒนาของเทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีการติดตามแนวโน้มเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสําคัญ เพื่อทําความเข้าใจผู้บริโภคและนำมาปรับกลยุทธิ์ให้มีประสิทธิภาพ

7Ps Marketing Mix

เข้าใจแนวคิดกลยุทธ์ 7Ps Marketing Mix และการปรับใช้กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

กลยุทธ์ 7Ps ในการตลาดเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับการทำธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความสำเร็จในตลาด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนทางการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจเป็นที่น่าสนใจต่อลูกค้า เกิดขึ้นจากการต่อยอดมาจากกลยุทธ์ 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) เพิ่มเติมด้วย 3 องค์ประกอบเพิ่มเติมที่เน้นเรื่องการบริการ นี่คือแต่ละองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 7 ข้อต่อไปนี้

SMART

การตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART 5 อย่าง มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

“เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ดี ปลายทางคือความสำเร็จ” มารู้จักกับการตั้งเป้าหมายแบบ SMART หรือแนวคิดในการตั้งเป้าหมาย เป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้จริงในการทำงาน วิธีการนี้ช่วยให้เป้าหมายที่กำหนดมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้

Data driven

Data driven ในด้านการตลาดมีประโยชน์และแนวทางอย่างไร

“Data-driven” หมายถึง “การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล” การใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ต่างๆ ในการบริหารงานและการวางแผนทางการตลาด และเอามาวิเคราะห์เพื่อวัดผลและปรับแผนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถทำกิจกรรมทางการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย ทำไมถึงสำคัญ

กลุ่มเป้าหมาย (Target Audience) คือกลุ่มของบุคคลหรือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้แก่พวกเขา กลุ่มเป้าหมายนี้เป็นกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และมีความต้องการหรือความสนใจที่คล้ายคลึงกันที่สุด

CTA

Call To Action (CTA) กับความสำคัญในการกระตุ้นความสนใจ

Call to Action (CTA) คือ ปุ่มสำหรับคลิกเข้าไป มักถูกใช้ในสื่อต่าง ๆ เช่น บทความบนเว็บไซต์,แบนเนอร์เว็บไซต์ , email marketing , โฆษณา, โพสต์บน Social Media วิดีโอ, หรือคอนเทนต์การตลาดอื่น ๆ เพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

ความแตกต่างระหว่าง Influencer และ KOL ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในโลก social media

influencer (Influential person) และ KOL (Key Opinion Leader) เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่มีอิทธิพลในสังคมออนไลน์ และเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามหรือชื่นชอบเป็นอย่างมาก แต่ผู้มีอิทธิพลทั้ง 2 ประเภทนี้ ก็ยังมีความแตกต่างกัน มาดูกันว่าทั้ง 2 ผู้มีอิทธิพลมีความแตกต่างกันอย่างไร

strategy

Influencer Marketing กับความสำคัญในด้านการตลาด

Influencer marketing เป็นกลยุทธ์การตลาดที่กำลังมีเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีผลต่อความน่าเชื่อถือและสร้างความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทหรือแบรนด์ต่าง ๆ

เทรนด์การตลาดในปี 2023

5  เทรนด์การตลาดออนไลน์ปี 2023 ปีนี้ เทรนด์ไหนที่น่าจับตามอง

การทำธุรกิจ สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภค ความสนใจและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป กลยุทธ์ทางการตลาดก็ปรับเปลี่ยนตามไปเสมอ เพราะฉะนั้นการปรับตัวเตรียมพร้อมที่จะรับมือจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เทรนด์ไหนที่น่าจับตามอง  เทรนด์ไหนที่มาแรง ความต้องการของผู้บริโภคและตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้ว มาอัปเดตกันได้เลย

กลยุทธ์ Interactive

Interactive Marketing กลยุทธ์การตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วม

Interactive Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดและมีความน่าสนใจ เป้าหมายของ Interactive Marketing คือการสร้างการมีส่วนร่วมและการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อสร้างประทับใจและน่าสนใจของลูกค้า